Shoshie Volman's Father Passed Away


נפטר אלכסנדר ברויר אביה של חברתנו שושי וולמן

בצער רב התבשרנו על פטירתו של אלכסנדר ברויר אביה של חברתנו שושי וולמן.

ההלוויה ביום ששי י"ח באלול 12/9/14, בשעה 10:00 בבית העלמין הישן בהרצליה (רח' פינסקר).

המשפחה יושבת שבעה בביתו של אלכסנדר ז"ל ברחוב קהילת ציון 24 בהרצליה. יום אחרון לשבעה – יום חמישי (בבוקר), 18/9/14.

מתפללי בית הכנסת משתתפים בצערה של שושי ומשפחתה. "המקום ינחם אתכם בתוך שאר אבלי ציון וירושלים ולא תוסיפו לדאבה עוד"!