Ahuva Gesner's Sister Passed Away


נפטרה אחותה של חברתנו אהובה גסנר

בצער רב התבשרנו על פטירתה של חנה הלפן אחותה של חברתנו אהובה גסנר, בערב שבת פרשת "תרומה" תשע"ב.

ההלוויה תתקיים ביום ראשון, 26/2/12, בשעה 13:00 בחלקת ההורים השכולים שבבית העלמין קרית שאול בתל-אביב.

המשפחה יושבת שבעה בבית משפחת הלפן ברחוב פישמן-מימון 7 בתל-אביב. יום אחרון לשבעה – יום ששי (עד כניסת השבת), 2/3/12.

מתפללי בית הכנסת משתתפים בצערה של אהובה ומשפחתה. "המקום ינחם אתכם בתוך שאר אבלי ציון וירושלים ולא תוסיפו לדאבה עוד"!