Avraham Lavi Passed Away


נפטר ר' אברהם-אנג'לו לביא (לייבוביץ) 

בצער רב אנו מבשרים על פטירתו של חבר קהילתנו ר' אברהם-אנג'לו לביא (לייבוביץ).

ההלויה תתקיים ביום ראשון י"א בתמוז 24/6/14 בשעה 15:30 בבית העלמין פרדס החיים  בכפר-סבא.

המשפחה תשב שבעה בביתו של המנוח, ברח' הרצל 64ב בכפר סבא. יום אחרון לשבעה – יום ששי (סמוך לכניסת השבת), 29/6/14.

מתפללי בית הכנסת משתתפים בצערה של חברתנו אורה ומשפחתה. "המקום ינחם אתכם בתוך שאר אבלי ציון וירושלים ולא תוסיפו לדאבה עוד!"