Yisca Miller's Brother Passed Away


נפטר חגי ינאי אחיה של חברתנו יסכה מילר

בצער רב התבשרנו על פטירתו של חגי ינאי אחיה של חברתנו יסכה מילר.

ההלוויה תתקיים היום, יום רביעי, 15/11/17, בשעה 15:00 בבית העלמין של קצרין בגולן.

המשפחה יושבת שבעה בביתו של חגי ז"ל ברחוב בר-כוכבא 29 בקצרין. יסכה ואחותה תשבנה מבוקר יום ששי בביתה של יסכה ברחוב תל חי 59 דירה 6 בכפר סבא. יום אחרון לשבעה – יום שלישי (בבוקר), 21/11/17.

מתפללי בית הכנסת משתתפים בצערה של יסכה ומשפחתה. "המקום ינחם אתכם בתוך שאר אבלי ציון וירושלים ולא תוסיפו לדאבה עוד"!