Tova Ta-Shma's Father Passed Away


נפטר ר' שמחה אליעזר אלתר בנט  ז"ל אביה של חברתנו טובה תא-שמע 

בצער רב התבשרנו על פטירתו של ר' שמחה אליעזר אלתר בנט, אביה של חברתנו טובה תא-שמע.

ההלויה התקיימה במוצאי ראש השנה, 15/9/15, בירושלים.

טובה יושבת שבעה בביתה ברחוב עוזי נרקיס 4 בכפר-סבא. יום אחרון לשבעה – יום שלישי (בבוקר), 22/9/15.

מתפללי בית הכנסת משתתפים בצערה של טובה ומשפחתה. "המקום ינחם אתכם בתוך שאר אבלי ציון וירושלים ולא תוסיפו לדאבה עוד!"