Ascendance


עליה

מערכת האתר מאחלת לכל קהילת "בית דורשי" שנה טובה, שנת בריאות, שנת אושר, שנה של עליה מעלה-מעלה.

                               מלים:           הרב אברהם-יצחק הכהן קוק (מתוך "אורות הקודש").
                               לחן:             אביגיל עוזיאל.
                               בצוע:           ביני לנדאו ותלמידי הישיבה לצעירים של מרכז הרב.

בן אדם, עלה למעלה עלה, כי כח עז לך.
יש לך כנפי רוח, כנפי נשרים אבירים.
אל תכחש בם, פן יכחשו לך.
דרוש אותם, וימצאו לך מיד.


"