Ettie Greenfeld's Father Passed Away


נפטר יצחק חי שרון  ז"ל אביה של חברתנו אתי גרינפלד 

בצער רב התבשרנו על פטירתו של יצחק חי שרון, אביה של חברתנו אתי גרינפלד

ההלויה בליל יום רביעי, כ"ב בשבט 10/2/15 בשעה 22:00 בבית העלמין הישן גאולים כפר סבא.

המשפחה יושבת שבעה בבית משפחת שרון ברחוב האלה 7 בכפר סבא (כניסה מרחוב הרצל 73). יום אחרון לשבעה – יום שלישי (בבוקר), 17/2/15.

מתפללי בית הכנסת משתתפים בצערה של אתי ומשפחתה. "המקום ינחם אתכם בתוך שאר אבלי ציון וירושלים ולא תוסיפו לדאבה עוד!"