Rabbi Nathan Schor Halevy Passed Away


נפטר הרב נתן שור הלוי  ז"ל 

בצער רב אנו מבשרים על פטירתו של חבר קהילתנו הרב נתן שור הלוי.

ההלויה תתקיים ביום שלישי י' בתמוז 8/7/14 בשעה 15:30 בבית העלמין פרדס החיים  בכפר-סבא.

המשפחה תשב שבעה בביתה של בתו של המנוח, משפ' וייזר ברח' חניתה 3/14 בכפר סבא. יום אחרון לשבעה – יום שני (בבוקר), 14/7/14.

זמני התפילה:
* שחרית:   6:30.
* מנחה:     19:30.
* ערבית:    20:10.

 מתפללי בית הכנסת משתתפים בצערה של המשפחה. "המקום ינחם אתכם בתוך שאר אבלי ציון וירושלים ולא תוסיפו לדאבה עוד!"