Batya Eliav's Mother Passed Away


נפטרה רחל אבקסיס  ז"ל אמה של חברתנו בתיה אליאב 

בצער רב התבשרנו על פטירתה של רחל אבקסיס, אמה של חברתנו בתיה אליאב

המשפחה יושבת שבעה בביתה של רחל ז"ל ברח' יצחק שדה 26 בקריית אתא. יום אחרון לשבעה – יום שלישי, 15/10/13 (בבוקר). בתיה תשהה במקום עד יום שני בשעה 15:00.

בתיה מבקשת לנחם אותה עם חזרתה לכפר סבא לאחר השבעה.
 
מתפללי בית הכנסת משתתפים בצערה של בתיה ומשפחתה. "המקום ינחם אתכם בתוך שאר אבלי ציון וירושלים ולא תוסיפו לדאבה עוד!"