Idit Dagan's Father Passed Away


נפטר ברוך יפת  ז"ל אביה של חברתנו עידית דגן 

בצער רב התבשרנו על פטירתו של ברוך יפת, אביה של חברתנו עידית דגן

ההלויה התקיימה ביום ראשון, ט"ו בתמוז, 23/6/13.

המשפחה יושבת שבעה בביתו של ברוך ז"ל ברח' קהילת ברזיל 7 בתל אביב. יום אחרון לשבעה – יום ששי, 28/6/13, עד סמוך לכניסת השבת.
 
מתפללי בית הכנסת משתתפים בצערה של עידית ומשפחתה. "המקום ינחם אתכם בתוך שאר אבלי ציון וירושלים ולא תוסיפו לדאבה עוד!"